Avís legal


Nota Legal

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/2002 de l'11 de Juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Primer Lloc S.L.U.
Adreça: c/ Joan Maragall, 16
17600 FIGUERES (Girona)
NIF:B17907734

Contacte: info@primerlloc.com
Tel: 972 51 13 82

Les nostres oficines estan obertes de 9h-14h i de 16h-20h de dilluns a divendres.

 

I.- Objecte

Aquestes condicions generals(a partir d'ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web que la companyia Primer Lloc S.L. posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal l'usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, de les mateixes, que podran ser modificades per Primer Lloc S.L en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals quan no s'hi oposin.

II.- Exclusió de responsabilitat pel funcionament del portal i els seus serveis.

Primer Lloc S.L no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, Primer Lloc S.L avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. Primer Lloc S.L no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l'accés a les diferents pagines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

III.- Utilització del Portal i els serveis pels usuaris.

L'usuari es compromet a fer un ús lícit i conforme a la bona fe, del Portal, els seus serveis i continguts sent l'usuari únic responsable de l'ús que pugui fer dels mateixos. Llevat que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a l'efecte per part de Primer Lloc S.L, l'usuari s'abstindrà d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja sigui texts, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, emprant mitjans diferents dels quals s'hagin posat en la seva disposició a aquest efecte o dels quals s'emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

IV.- Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers.

Primer Lloc S.L no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

V.- Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis prestats per Tercers.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços, ja sigui links, directoris o eines de recerca, que permeten l'accés a pagines web, o sites que és gestionat per tercers. Primer Lloc S.L no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre les esmentades pagines web o sites.

VI.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de Primer Lloc S.L o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pagines web del Portal no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Primer Lloc S.L o del tercer titular dels drets, llevat dels drets de visualitzar i de realitzar copies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals s'hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

VII.- Privacitat i Protecció de Dades.

El tractament de les dades de caracter personal que és realitzi a través d'aquest Portal s'ajustarà a l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. D'acord amb l'esmentada Llei Orgànica 15/1999, informem els usuaris que les dades que lliurement i voluntàriament ens proporcionin van a ser inclosos en fitxers de titularitat de Primer Lloc S.L. que és la destinatària de la informació facilitada. La finalitat dels fitxers que es formin, serà la que s'especifiqui en cada un dels avisos de confidencialitat inclosos en els apartats d'aquest site, que permeten la tramesa de dades personals.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició els usuaris els podran dur a terme en els termes legals mitjançant comunicació a Primer Lloc S.L. a l’adreça abans esmentada, indicant a l'atenció del departament d'administració, o a través del correu electrònic info@primerlloc.com.

Primer Lloc S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, el secret del qual i confidencialitat garanteix.

L'usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Primer Lloc S.L., c/ Joan Maragall, 16 17600 Figueres (Girona).

VIII. -Llei Aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.