disseny de cuines

Tipus de distribució de cuines

Les cuines es poden classificar segons el tipus de distribució. Els condicionants de l'espai disponible i les característiques arquitectòniques de la casa o pis determinaran quina opció de distribució és la millor en el teu cas.

La correcta elecció de la distribució de la cuina depèn de l'ús que se'n vulgui donar, de la disposició de cada element i de l'armonia del conjunt en relació a l'estança on s'ubicarà.

Existeixen 6 tipus bàsics de distribucions d'una cuina:

 

Cuina en línia

Perfecte per a cuines petites, sempre que la paret no medeixi menys de 3m i no tingui portes. Bona distribució si la pica se situa al centre de la línia. Permet posar mobles penjats i sota l'encimera, juntament amb els electrodomèstics. La nevera s'ha de situar en un dels dos extrems. No calen mobles raconers. Per contra, és una distribució que obliga a desplaçar-se per moure's entre les zones.

Cuina en paral·lel

Permet l'aprofitament més eficient de l'espai i ofereix molt d'espai per la preparació i manipulació. Pràctica per moure's entre les zones. Cal assegurar-se de tenir suficient espai central, com a mínim 1,20m, per a poder obrir les portes i els calaixos. Ideal per a cuines petites i mitjanes. Necessita de bona il·luminació.

Cuine en L

Probablement sigui la distribució més comuna. Si la cuina és mitjana permet situra-hi una taula i cadires. Cal deixar espai de preparació entre la pica, la nevera i la placa. La nevera s'ha de situar en un dels dos extrems de la L. És una distribució ideal per a integrar-la en apartaments tipus office.

Cuina en U

Molt versàtil, és una distribució vàlida tant per cuines grans com per cuines petites. Garanteix les distàncies més curtes entre les zones i ofereix molt d'espai per a àrees de treball i d'emmagatzamament. Segons la mida de la cuina, el preu pot ser superior per la quantitat de mobles que s'hi poden encabir.

Cuina amb illa

És una distribució molt atractiva, si es té suficient espai per situar l'illa. Ideal per a integrar la cuina amb una sala d'estar en un sol ambient. L'illa permet la col·locació de la pica o de zona de cocció, amb una campana per a illes, i ofereix una zona extra de treball. Si és prou gran, la mateixa illa pot utilitzar-se com a taula per menjar amb cadires o taburets. Generalment, és la distribució de preu més elevat.

Cuina amb península

Similar a les cuines amb illa en relació a funcionalitat. La part de la península es pot aprofitar també com a zona per posar-hi cadires o taburets i utilitzar-la per menjar. Igual que en una illa, s'hi pot situar tan la zona de rentat com la de cocció, també amb una campana per a illes. Ideal per a distribucions tipus office. Bona optimització del triangle de treball.